Praktisk information

Vandværk:
Karrebæk Vandværk

Renovation: 
Næstved affald og miljø

Kloak døgnservice:
Næstved Brand & Redning

Affaldsordninger:
Affald Plus

Karrebæksminde:
Hvad sker her i området