Ejerskifte

Grundejerforeningen skal informeres om ejerskifte, gerne før overtagelsesdato.

Grundejerforeningen skal informeres om ejerskifte via mail til hoejbogaard@hoejbogaard.dk og kasserer@hoejbogaard.dk således at medlemskartoteket til enhver tid er opdateret.

Meddelelse om ejerskifte skal indeholde oplysning om sælgers og købers navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse.

Meddelelse om ejerskifte kan modtages fra ejendomsmægler, advokat eller sælger.