Adresseændring

Ændringer i adresse, telefonnummer eller mail-adresse skal meddeles til Grundejerforeningen.

Grundejerforeningen skal informeres om adresseændring via mail til hoejbogaard@hoejbogaard.dk og kasserer@hoejbogaard.dk således at medlemskartoteket til enhver tid er opdateret.

Ligeledes skal der informeres om nyt telefonnummer samt ændring i mail-adresse.