Bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. november 2023. Punkter der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før!

2023

Konklusionsreferater:

2022

Konklusionsreferater:

2021

Konklusionsreferater: