Om foreningen

Foreningens navn er Grundejerforeningen HØJBOGAARD, Karrebæk. Dens område består af 136 parceller, vejarealer og fællesarealer.
 
Lokalområdet er udstykket fra landbrugsejendommen Højbogård, Karrebæk i 1969. I første omgang til lejede sommerhusgrunde, men udlejningen mislykkedes og udstykningsfirmaet Tindur A/S stod for salget af grundene.
I maj 1971 var alle grunde, der ikke var udlejet solgt, og i januar 1972 blev grundejerforeningen
Højbogård stiftet.
 
 
Parcellerne har generelt en størrelse fra 500 til 750 m2 med et samlet areal på ca. 72.500 m2. Et tilsvarende areal benyttes til vænger, fællesarealer og veje. 
 
Områdets stikveje har navnene Karstensvej, Aronsvej, Gaysvej og Karlsvej. Vængerne er navngivet Karensvænge, Sonjasvænge, Marievænget, Piavænget og Kirstensvænge. Navnenes oprindelse er ukendt. 
 
Mod øst, vest, og nord er området afgrænset af levende hegn, bla. af korkeg. Mod syd består afgrænsningen af hække ved parcellerne.