Grundejerforeningen Højbogård

Bestyrelsen byder alle velkommen til foreningens hjemmeside

Nyheder

Vedligeholdelse af kloaker
ENVAFORS har meddelt at man i efteråret 2024 planlægger at strømpefore kloakernes hoved- og stikledninger i grundejerforeningerne Lundegården og Højbogård.
Lokalplan
I forbindelse med ombygninger, nybyggeri eller udbygning, husk at checke lokalplanen for området. Den finder du under ”Praktisk info”.
Vedtægter og ordensregler
Husk foreningens vedtægter og ordensregler kan læses under ”Om foreningen”. I perioden 1/5 til 30/9 skal du være opmærksom på at brug af støjende motorredskaber, herunder græsklipning, skal ske i tidsrummet 09.00 – 12.00 og 16.00 – 18.00. Fredage dog 15.00 – 19.00. Begrænsningerne gælder ikke ved renovering eller byggeri. Her skal der dog sluttes kl 19.00.