Grundejerforeningen Højbogård

Bestyrelsen byder alle velkommen til foreningens hjemmeside

Nyheder

Der indkaldes til generalforsamling
søndag den 7. april 2024, kl. 10.00, i konferencesalen på Smålandshavet, Alléen 44, 4736 Karrebæksminde.

Dagsorden mm. udsendes i henhold til bestemmelserne i foreningens vedtægter.

Andre nyheder:

ENVAFORS har meddelt at man i efteråret 2024 planlægger at strømpefore kloakernes hoved- og stikledninger i grundejerforeningerne Lundegården og Højbogård.

Forud for dette forventer man i uge 8 i 2024 at start spuling og TV-inspektion af disse og det forventes afsluttet primo april 2024