Grundejerforeningen Højbogård

Bestyrelsen byder alle velkommen til foreningens hjemmeside

Nyheder

Der indkaldes til generalforsamling
søndag den 23. april 2023 kl. 10.00 på De Hvide Svaner, Karrebækvej 741.

Der serveres kaffe og et stk. brød kl. 9.30.

Dagsorden:

Dagsorden mm. udsendes i henhold til bestemmelserne i foreningens vedtægter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen