Oversigtskort for Grundejerforeningen Højbogård

Hjertestartere:
Der er ophængt hjertestartere forskellige steder i vores område. (Oversigtsfoto)
Det er en god ide, at downloade app'en på din mobiltelefon, da du så kan se de Hjertestartere,
der er i det område, hvor du på given tidspunkt befinder dig!