"Nyt" tiltag i marts 2018:

Fremover bliver der ikke omdelt Girokort til kontingentopkrævning.
I stedet for, bedes I overføre til Sydbank - reg.nr. 6060 kontonr. 0004095210, det fastsatte års kontingent, senest den 1. juli. (2019 er kontingentet 1.500 kr.)
Anfør venligst navn og parcelhusnummer.