Foreningens 50 års jubilæum:

I år 2022 har vores grundejerforening, Højbogård, 50 års jubilæum.
Vi i bestyrelsen tænker, om det er noget I, som medlemmer, synes er værd at fejre?

Dette opslag, fordi vi ønsker jeres tilkendegivelse, så vi ved, om det er noget, der skal arbejdes videre med!
Derfor, send os en mail med jeres mening. Og ved positivt svar gerne idéer og rammer for festligheden.

I vil mere eller mindre selv blive involveret i opgaverne, så det er en fest, der står i sammenskudsgildets tegn, ja altså sådan mht. arbejdsopgaver.

"Nyt" tiltag i marts 2018:

Fremover bliver der ikke omdelt Girokort til kontingentopkrævning.
I stedet for, bedes I overføre til Sydbank - reg.nr. 6060 kontonr. 0004095210, det fastsatte års kontingent, senest den 1. juli. (2019 er kontingentet 1.500 kr.)
Anfør venligst navn og parcelhusnummer.