FLYTTES
Generalforsamling

På grund af restriktionerne vedr. COVID-19, har en enstemmig bestyrelse besluttet at udskyde den planlagte generalforsamling den 18. april 2021 til afholdelse den 12. september 2021, kl. 10.00 på De Hvide Svaner, Karrebækvej 741.

Der vil blive serveret kaffe med brød fra kl. 9.30.

Kontingentopkrævning udsendes primo juni 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Tidligere indkaldelse:
Generalforsamling afholdes  søndag den 18. april 2021 kl. 10.00 på De Hvide Svaner, Karrebækvej 741.

Der vil blive serveret kaffe med brød fra kl. 9.30

Dagsorden med tilmeldingsblanket og revideret regnskab bliver omdelt/mailet til alle grundejere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enø strand september 2020

Hjemmesiden er opdateret den 2. april 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Højbogård byder alle velkommen til foreningens hjemmeside.

Grundejerforeningen Højbogård er stiftet
på generalforsamling den 18. januar 1972 og tæller 136 medlemmer.

Henvendelse til grundejerforeningen kan ske ved at sende en mail eller kontakte
formand Jan Weise Pedersen.

Der er på Generalforsamlingen 2017 taget beslutning om, at referatet fra Generalforsamlingen fremover lægges
her på hjemmesiden, hvor man så kan
læse eller udprinte det.
Dette for at minimere portoudgiften.

 

Grundejerforeningen Højbogårds politik
vedr. persondata-oplysninger