Generalforsamling:

Søndag den 26. april 2020 kl. 10.00 på Smålandshavets kursus- og konferencecenter
Alleen 44.

Dagsorden med tilmeldingsblanket og revideret regnskab bliver omdelt/mailet til alle grundejere.

Husk, at forslag til punkter, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være afleveret senest den 15. marts 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs venligst på: www.fibia.dk/vesterhave

tilmelding senest 31. marts

Hjemmesiden er opdateret den 18. januar 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Højbogård byder alle velkommen til foreningens hjemmeside.

Grundejerforeningen Højbogård er stiftet på generalforsamling den 18. januar 1972 og tæller 136 medlemmer.

Henvendelse til grundejerforeningen kan ske ved at sende en mail eller kontakte formand Jan Weise Pedersen.

Der er på Generalforsamlingen 2017 taget beslutning om, at referatet fra Generalforsamlingen fremover lægges her på hjemmesiden, hvor man så kan læse eller udprinte det. Dette for at minimere portoudgiften.

 

Grundejerforeningen Højbogårds politik vedr. persondata-oplysninger