Højbogård Grundejerforening er stiftet på generalforsamling den 18. januar 1972 og tæller 136 medlemmer.

Som medlem optages grundejere, der er retmæssig ejer af parcellen. Når et medlem ophører med at være ejer bortfalder medlemskabet.
Grundejerforeningens kasserer skal underrettes om ejerskifte. Indtil dette er sket – skriftligt – hæfter sælger for kontingentet.
Kontingentet betales årligt forud. Forfaldsdatoer er 1. juli.

Der holdes generalforsamling én gang årligt i marts/april måned, hvor blandt andet kontingentet fastsættes.

Grundejerforeningens bestyrelse består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer inkl. kasserer og sekretær.

Bestyrelsen

Formand:
Jan Weise Pedersen
Karstensvej 249 
Telefon: 51 34 33 29

Næstformand:
Erland Christiansen
Karlsvej 227
Telefon: 28 90 13 69

Kasserer:
Steen Wibe Larsen
Karlsvej 232
Telefon: 20 28 37 30

Sekretær:
Berith Mathiasen
Karlsvej 205
Telefon: 61 72 02 19

Webmaster:
Vibeke Bangly
Karstensvej 271
Telefon: 40 32 58 62

Bestyrelsessuppleant:
Kurt Pedersen 
Karstensvej 264
Telefon: 28 90 33 24

Lokalrevisor:
Hanne Serop
Karstensvej 247

Lokalrevisor:
Vagn Marott
Karlsvej 243

Revisorsuppleant:
Ib Steen Nielsen
Aronsvej 313